Aug 31, 2009

Sehingga kita bertemu lagi!

Selamat tinggal bumi malaysia...Selamat tinggal semua...Doakan keselamatan dan kesejahteraan saya ya!


Labbaik Allah humma labbaik - (Here I am O Allah, Aku sahut panggilan-Mu ya Allah)

Labbaik Allah humma labbaik
Labbaik la sharika laka labbaik
Innal hamda
Wan-ni'mata
Laka walmulk
Laa sharika lak.

O my Lord, here I am at Your service, here I am.
There is no partner with You. Here I am.
Truly the praise and the provisions are Yours,
and so is the Dominion and Sovereignty.
You have no partners with You.

Aku sahut panggilan-Mu ya Allah,
Aku sahut, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah,
Kami sahut, segala pujian, nikmat dan kerajaan
Adalah kepunyaan-Mu ya Allah,
Tiada sekutu bagi-Mu.

2 comments:

nas said...

rindu kat awak le...

Amphenous said...

selmat pergi dan pulang wahai kawan ku...